elektronik cihaz banner.jpg

Teknoloji çağındayız ve elektronik cihazlar hayatımızın olmazsa olmazları… Teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği geniş bir risk yelpazesinin tehtidi altında olan bu hassas cihazların arızalanması ya da hasar görmesi ise hem maddi kayıp yaşamanıza hem de işinizin aksamasına sebep olabilir. Peki siz bu gibi durumlara karşı bir önlem aldınız mı?

Gelin, Elektronik Cihaz Sigortası yaptırın; ani ve beklenmedik risklere karşı iş yerinizdeki elektronik cihazlarınızı güvence altına alalım, siz de gönül rahatlığıyla işinize odaklanın.

Ana Teminatlar:

 • İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları

 • 3. şahısların vereceği zararlar

 • Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj

 • Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman

 • Patlama (infilak), içe patlama (implosion)

 • Yıldırım (direk ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu

 • Hava ve kara taşıtları çarpması

 • Sel/su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı

 • Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma

 • Aşırı voltaj ve indüklenme

Ek Teminatlar:

 • Deprem

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj

 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları

 • Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı

Elektronik Cihaz Sigortası nedir?

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların başına gelebilecek tüm zararları hasar sebebinin aşağıdakiler olması kaydı ile karşılayan bir Tüm Riskler (All Risks) sigortasıdır.

 • Ani ve beklenmedik

 • Dış etkenli

 

“Ani ve beklenmedik” hasar ne demektir?
Hasarın umulmayan bir anda ve birden meydana gelmesidir. Örneğin; harabe halindeki bir bina içinde ve devamlı olarak su baskınına uğrayan bir bodrum katındaki bilgisayar sisteminin hasar görmemesi beklenemez. Önlem alınmadığı takdirde bu olayın ani ve beklenmedik olduğu söylenemez.

Hasarın “dış etkenli” olması ne anlama gelir?
Hasarın; sigortalı cihazın işleyişinden ve iç yapısındaki bir arızadan dolayı değil, bu iç (veya dış) yapının dışarıdan gelen bir etki sonucu arızalanması ya da zarar görmesi anlamına gelir. Örneğin bir bilgisayar sabah işe başlamak için açıldığında (herhangi bir dış etken olmaksızın) çalışmazsa bu bilgisayarın iç aksamında oluşan bir hasar olup; sigorta teminatında değildir. Bu hasarı, ancak "Garanti Kapsamı" karşılayabilir.

Buna karşın aynı bilgisayarın ait olduğu tesisin ana trafosundaki bir hata sonucu aşırı olarak voltaj yüklenmesi sonucu arızalanması ise bir dış etkenli hasar olup; garanti kapsamına değil, sigorta kapsamına girmektedir.

 

Elektronik Cihaz Sigortaları ile hangi cihazlar sigortalanabilir?
Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar (bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb.) ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir.

 

Elektronik Cihaz Sigortası ile neler teminat altına alınabilir?
Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar:

 • Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları

 • Haberleşme, radyo, TV ekipmanları

 • Tıp cihazları

 • Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları

 • Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları

 

Elektronik Cihaz Sigortası ile sigortalanabilen cihazların temel özellikleri nedir?

 • Genellikle yarı iletken teknoloji kullanırlar.

 • Kural olarak mekanik işlem yapmazlar.

 • Tipik görevleri bilgi alımı veya iletimi, ölçüm, kontrol, test yapmaktır.


Elektronik Cihaz Sigortası hangi riskleri kapsar ve teminat bazında İşyeri Yangın Sigortası (İşyeri Sigortası) ile farklılıkları nelerdir?
Bu konuyu bir tablo ile incelemek ve bilinen bir sigorta türü olan Yangın Sigortaları ile bir karşılaştırma daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Ekran Alıntısı.PNG

Elektronik Cihaz Sigortası’nda sigorta bedeli nasıl tespit edilebilir?
Aşağıdaki kalemlerin toplamı olarak düşünülebilir:

 • Cihazın yenisinin satın alış bedeli

 • Her türlü nakliye masrafları

 • Gümrük, resim, vergi ve harçlar

 • Montaj masrafları

Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu elektronik cihazın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışcasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

Elektronik Cihaz Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler?

 • Marka

 • Model

 • Kapasite

 • Yapım yılı (azami üç yaş)

 • Bulunduğu riziko adresi

 • Hasar geçmişi

 • Güç kaynağı

 • Muafiyet

 • Menşei

 • Periyodik bakım

 • Kullanıcı personel

 • İşletme disiplini

 • Diğer korunma önlemleri

 

Elektronik Cihaz Sigortası muafiyetsiz olabilir mi?
Elektronik Cihaz Sigortaları diğer tüm mühendislik sigortalarında olduğu gibi muafiyetli bir sigorta ürünüdür.

 

Sigorta poliçelerinde muafiyet uygulanmasının sebebi nedir?
Rizikonun gerçekleşmesi halinde zararın küçük de olsa bir kısmının Sigortalı üzerinde kalması anlamına gelen muafiyet, fiyatların daha elverişli olmasını sağladığı gibi; muafiyet altı tabir edilen küçük hasarların oluşmaması için gereken tedbirlerin alınması için de sigortalıları teşvik amacına hizmet eder. Bu sayede sigorta teminatının, asıl amacı olan ve meydana geldiğinde ağır maddi sonuçlar doğuracak türden hasarlara odaklanması sağlanır.

Elektronik Cihaz Sigortası'nın ek teminatları nelerdir?

 • Deprem

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri

 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları

 • Taşınabilir elektronik cihazlar

 • Valfler ve tüpler


Elektronik Cihaz Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır?
Tazminat;

Kısmi hasarlarda: Tamir edilen parçanın yeniye göre ikame bedeli ve gerekli tamir masrafları olarak ödenir. 

Tam ziya hasarlarında: Cihazın yıpranma ve aşınma (eskimişliği) paylarının düşülmesi sonucu bulunan rayiç değer olarak ödenir.

 • Tipik görevleri bilgi alımı veya iletimi, ölçüm, kontrol, test yapmaktır.

 

Meydana gelen Elektronik Cihaz Sigortası hasarlarının başlıca sebepleri nelerdir? 

hasar sebepleri.PNG
2.PNG