emniyeti_suistimal_sigortası_banner.jpg

Siz ve çalışanlarınız arasında kurulan güven ortamının işinizdeki başarıyı ne kadar etkilediğini çok iyi biliyoruz. Her şeye rağmen işyerinizde meydana gelebilecek bir suistimal olayı ise beklenmedik maddi zararlara uğramanıza neden olabilir.

Başınıza bu gibi tatsız bir durum geldiğinde “keşke” dememeniz için Emniyeti Suistimal Sigortası ile yanınızdayız.

Emniyeti Suistimal Sigortası ile içiniz rahat, gönlünüz ferah olsun...

Ana Teminatlar:

Personelinizin size ait aşağıdaki kıymetleri; çalması, zimmetine geçirmesi, hile, dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile sahip olması durumunda koruma altına alır.

  • Nakit para

  • Kıymetli evrak

  • Menkul kıymetler veya para ile ölçülebilen mallar

Teminat Esasları:

Bu teminatın sağlanabilmesi için teminat verilecek kişilere ilişkin aşağıdaki ayrıntıların bilinmesi gerekir.

  • Adı Soyadı

  • Görevi

  • Unvanı

  • Teminat limiti

Kefalet Sigortası zorunlu bir sigorta mıdır?

Hayır, Kefalet Sigortası isteğe bağlı bir sigortadır.

Tazminat ödenebilmesi için emniyeti suistimal olayını gerçekleştiren kişinin ne kadar süredir sigortalı işyerinde çalışıyor olması gerekir?

Emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması; failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Kimler bu sigorta kapsamında olabilir?

Sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılmıştır:

  • Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar

  • Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları

  • Diğer personel ve işçiler