banner-kaskojet_tcm618-407427.jpg

“Başıma gelmez” dediğiniz pekçok durum bir anda hayatınızda belirebilir. Hiç beklenmedik anda meydana gelen kazalar sizi maddi açıdan hazırlıksız yakalayabilir.

İşin maddi boyutunu bir tarafa bırakabilin diye Es-Kaza Sigortası’nı geliştirdik. Çünkü Ferdi Kaza Sigortası ile kaza veya hastalık sonucu ortaya çıkabilecek maddi kayıplarınız için güvence sunarken Es-Kaza Sigortası ile aynı zamanda bunlara bağlı sağlık harcamalarınızı da garanti altına alıyoruz.

Teminatlar

  • Kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık

  • Hastalık sonucu sürekli sakatlık

  • Gündelik hastane tazminatı ve gündelik yoğun bakım tazminatı

Es Kaza Sigortasının Kapsamı Nedir?

Es-Kaza sigortası ile daimi ikametgahı TC sınırları dahilinde olan kişiler için teminat verilmiş olup Türkiye sınırlarında geçerlidir.

Es Kaza Sigortası Kapsamındaki Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatının Kapsamı Nedir?

İstisna edilmemiş hastalıklar sonucu Sigortalı'nın kısmen veya tamamen sakat kalması halinde tercih edilen plan doğrultusunda teminat ödemesi yapılır.

Es Kaza Sigortası Kapsamındaki Gündelik Hastane ve Yoğun Bakım Teminatlarının Kapsamı Nedir?

Sigortalı'nın kaza sonucu veya istisna edilmemiş bir hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmesi halinde tercih ettiği plan doğrultusunda hastanede yatılan her 24 saat için gündelik tazminat ödenmesini sağlar. Bir tam gün yatılmayan durumlarda o gün için gündelik hastane tazminatı teminat ödenmez.

Es Kaza Sigortası için Yaş Sınırı Var mı?

0-1 yaş grubu çocuklar ile 55 yaş üzeri yetişkinler teminat kapsamı dışında olup 16 ve altı yaş grubu için ise kaza sonucu vefat teminatı kapsam dışındadır.

Es Kaza Sigortası Sadece Türkiye Sınırları İçinde mi Geçerli?

Es-Kaza Sigortası ile daimi ikametgahı TC sınırları dahilinde olan kişiler için teminat verilmiş olup Türkiye sınırlarında geçerlidir.

Es Kaza Sigortası Planları ve Teminat Limitleri Nasıldır?

es kaza tablosu.PNG