home-healthcare-lending-healthcare-cash-

Yatarak Tedavilerde

 • Dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor

 • Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil)

 • Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı

 • Epikriz ( akış özeti) raporu

 • Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri

 • Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları

Ayakta Tedavilerde

Doktor Muayenelerinde:

 • Doktor ücretini gösterir (Dr. Kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir.)

 • Fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir.)

 • Muayene sırasında ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (Gerektiğinde tıbbi kayıt istenebilir.

İlaç Giderlerinde:

 • İlgili doktor reçetesi aslı (Gerektiğinde doktor raporu)

 • Kasa fişi veya fatura

 • İlaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç kupür ve barkotları

 • Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu

Tahlil - Röntgen ve Modern Teşhis Yöntemlerinde:

 • Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu

 • İlgili harcamaları gösteren faturalar

 • İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt

Fizik Tedavilerde:

 • Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, Ultrason vb.)

 • Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (Her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır.)

Annelik Teminatında:

 • İlgili doğum ve doktor raporu

 • Dökümlü hastane faturası

 • Gerektiğinde müşahede dosyası

 • Zorunlu kürtajda Jinekolojik USG raporu, patoloji sonucu veya Beta HCG sonucunu şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

* Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.