banner-engineering-design-services.jpg

Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalarında

 • Poliçe aslı veya fotokopisi

 • Poliçe prim makbuzu

 • Olayı anlatan detaylı beyan

 • Teknik rapor

 • Fotoğraflar

 • Hırsızlık ise karakol zaptı

 • Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)

İnşaat / Montaj Sigortalarında

Poliçe aslı veya fotokopisi

 • Poliçe prim makbuzu

 • Keşif özeti

 • Hasar keşfi

 • Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar

 • Fotoğraflar

 • Olayı anlatan detaylı beyan

 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb)

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.