yapilmasi-gerekenler_tcm618-107961.jpg

Kısmi Hasarlar

 • Poliçe fotokopisi

 • Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)

 • Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı

 • Tutanak yada zabıt tutulmadıysa ayrıntılı beyan

 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri

 • Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları

 • Sigortalıya ait banka hesap bilgileri

 • TC Kimlik Numarası (Sigortalı ve Sürücü)

Çalınma Hasarları

Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda;

 • Karakol müracaat tutanağı aslı

 • Karakol bulunamadı yazısı aslı (Talep yazısı şirketimizce verilecektir)

 • Oto Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı aslı (talep yazısı şirketimizce verilecektir.)

 • Aracın vergi borcu bulunmadığına dair “borcu yoktur” yazısı aslı

 • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı

 • Poliçe ve makbuz asılları

 • Aracın anahtarları (asıl ve yedek)

 • Dain-i Mürtehin var ise ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname

 • Vekaletname (Vekaletname örneği şirketimiz tarafından verilecektir.)

 • Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi

 • Şirketlerde vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri

 • Araç dosyası

Radyo-Teyp Çalınması

 • Karakol müracaat tutanağı

 • Görgü tespit tutanağı

 • Ruhsat fotokopisi

Cam Kırılması Hasarları

 • Kaza/İfade tutanağı veya beyan

 • Araç ruhsat fotokopisi

 • Hasar seyir halinde meydana geldi ise ehliyet fotokopisi

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.