gerekli-belgeler_tcm618-107960.jpg
 • Poliçe aslı veya fotokopisi

 • Poliçe prim makbuzu

 • Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı

 • İtfaiye raporu

 • Takipsizlik kararı (temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)

 • Tapu ve/veya kontrat (bina ise) fotokopisi

 • Hasarlarla ilgili fotoğraflar

 • Karakol zaptı

 • Giriş çıkış faturaları

 • Mutabakatname

 • Talep yazısı

*Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.