sıfır kilometre sigortası banner.jpg

Oto plaza, galeri veya oto servis işletmecisiyseniz, karşılaşabileceğiniz riskler için tek bir poliçe ile koruma sağlayan Oto Plaza Paket Sigortası tam size göre!

İş alanınıza özel olarak oluşturduğumuz Oto Plaza Paket Sigortası ile işletmenizi olduğu kadar müşterilerinizi ve onların araçlarını da güvence altına alabilir, sunmuş olduğumuz geniş kapsamlı ek teminatlarımız ile avantaj yaratan çözümler sunabilirsiniz.

Oto Plaza Paket Sigortası ile hemen tanışın, güvende olmanın rahatlığını yaşayın.

Ana ve Ek Teminatlar:

 • Yangın, yıldırım, infilak

 • Deprem

 • Dahili su

 • Duman

 • Fırtına

 • Kar ağırlığı

 • Yer kayması

 • Yakıt sızması

 • Taşıt çarpması

 • Enkaz kaldırma masrafları

Oto Plaza Yangın Paket Ek Teminatlar:

 • Yol kasko teminatı

 • Tanıtım sürüşleri

 • Ek depo – araç park sahası

 • Yeni yatırımlar için otomatik teminat

 • Eksik sigortaya karşı koruma

 • Alternatif iş yeri masrafları

 • Kira kaybı

 • Kazı sonucu yer kayması

 • Dolu

 • İzolasyon eksikliği

 • Yönetici sorumluluk

 • Azami sorumluluk limiti

 • Çalışanlara ait eşyalar

 • Müşterilere ait eşyalar

 • Sprinkler sızıntısı

 • Hasar sonrası mimar, mühendis danışmanlık masrafları

 • Elektrik hasarları

 • İçe çökme hasarları

 • Arızi/geçici inşaat işleri

 • Kazaen kırılma

Oto Plaza Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatları:

 • Oto yıkama sorumluluk

 • Manevi tazminat talepleri

 • Gıda zehirlenmeleri

 • Tabela/reklam panosu

 • Asansör sorumluluk

 • Arızi inşaat işleri

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar:

Paket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir:

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

 • Yangın mali mesuliyet

 • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu

 • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu

 • Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu

 • Sel ve su baskını (seylap)

 • Hırsızlık

 • Cam ve ayna kırılması

Aşağıda belirtilen branşlar da Sigortalı'nın talebi doğrultusunda poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir:

 • Yangına Bağlı Kar Kaybı

 • Elektronik Cihaz

 • Makine Kırılması

 • İşveren Mali Mesuliyet

 • Üçüncü Şahıs Mali Meshuliyet

 • Taşınan Para

 • Emniyeti Suistimal

 • Ferdi Kaza

İşletmemde açıkta bulunan araçlar teminat dahilinde midir?
Açıkta muhafaza edilen araçlar, poliçede belirtilen sigorta bedellerine dahil  edilmiş olması kaydı ile riziko mahallinde, bekçi ve/veya güvenlik görevlisi ve tel örgü ve/veya çevre duvarı koruması bulunması kaydı ile poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

 

Müşterilerimin tanıtım amaçlı araç kullanımları sırasında araçlarda meydana gelebilecek hasarları teminat altına alabilir miyim?
Sigortalının satış amacıyla sergilediği sıfır model araçların sigortalının yetkili personeli nezaretinde müşteriler tarafından poliçede gösterilen güzergah (km limiti) içerisindeki yapılacak tanıtım sürüşlerinde aracın sadece çarpma, çarpılma, devrilme yanma sonucu oluşabilecek kasko zararlarını (hırsızlık hasarları hariç olmak üzere) olay/araç başı ve poliçe süresince 50.000 TL limitle, Kasko Sigortası Genel Şartları’nın uygulanabilir hükümleri, özel şartlar ve aşağıda belirtilen muafiyet hükümleri dahilinde teminata dahil edilmiştir. Her bir hasarda araç başına 250 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.

 

İşletmemde bulunan 3.şahıslara ait araçların yıkanması sırasında oluşabilecek hasarlar teminata dahil midir?
Bakım, onarım vb. amaçlarla riziko mahallesinde bulunan 3. şahıs araçlarının, yıkama faaliyetleri esnasında maruz kalabileceği hasarlar olay başı 5.000 TL ve poliçe süresince 10.000 TL limit ile 3.Şahıs Mali Mesuliyet teminatı kapsamına dahil edilmiştir.


İş yerinizi sigortalarken nelere dikkat etmelisiniz?
İşyerinizi sigorta ettirirken, bina sigorta bedelinin tespitine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bina sigorta bedeli, sigortalanacak yerin yapı tarzına göre yeniden inşaası için gereken maliyettir. Sigorta işleminin hiçbir zaman satış bedeli üzerinden yapılmaması gerekmektedir. Arsa bedeli bina sigorta bedeline eklenmemelidir. Sigortalı yerde yapılmış olan dekorasyon da söz konusu ise dekorasyona ait sigorta bedeli bina sigorta bedeline eklenebilir. Demirbaş, makina, emtea gibi kıymetlerin sigorta bedelinde sigortalının beyanı dikkate alınır. Ancak hasar anında sigortalı malın faturası, envanter kayıtları gibi evraklar talep edilebilir.