banner_img.jpg

Kasko Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Şirketimizden geçerli bir kasko poliçeniz olması durumunda, kaza anında yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır.

1. 01.04.2008 tarihinden itibaren, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, aralarında anlaşma sağlamaları halinde, aşağıda örneği bulunan kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabileceklerdir.

 

Ancak, anlaşma sağlanamaması durumunda, yetkili mercilere başvurularak, kaza tespit tutanağı ve alkol raporu tanzim ettirilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıdaki durumlarda, kaza tespit tutanağının, kazaya karışan sürücüler tarafından düzenlenmemesi gerekmekte ve yetkili mercilerin çağrılması zorunlu tutulmaktadır.

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa

 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa

 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa

 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise

 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse

 • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse

 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise

 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

2. Aracın, meydana gelen hasardan dolayı hareket edemez durumda olması halinde, (hususi-binek, hafif ticari) 0212 346 06 66 numaralı telefondan MAPFRE SİGORTA Yol Yardım Hizmetleri vasıtasıyla 7 gün 24 saat çekici hizmeti alabilirsiniz.

3. Aracın yürür durumda olması halinde, poliçeyi yaptırmış olduğunuz acentenize ya da iletişim bölümünde yer alan telefonlardan genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve Genel Servislere ihbarda bulunarak, hasar dosyası açtırılıp, eksper talep edilmesi gerekmektedir.

4. Aracın hasarını tespit için görevlendirilen ekspere, kaza ile ilgili polis tutanağı, alkol raporu, araç ruhsatı, sürücü ehliyeti ve araç sahibi banka hesap bilgileri mutlaka verilmelidir.

5. Aracınızdaki hasar "Cam Kırılması" ise, 7 gün 24 saat 0212 315 01 83 numaralı telefondan "Oto Cam" hizmeti alabilirsiniz. "Oto Cam" hizmetimiz aracılığıyla anlaşmalı servis ağını kullanan müşterilerimizin, ilk hasarında hasarsızlık indirimi etkilenmeyecek, 2. hasarında hasarsızlık indirimi bir kademe düşecek, 3. hasarında hasarsızlık indirimi yanacaktır. Bu sistemi kullanmayan müşterilerin, ilk cam hasarlarında dahi hasarsızlık indirimi yanacaktır.

 

6. Bu sistemi kullanmayan, %50 ve %60 hasarsızlık indirimine sahip müşterilerimizin, hasarsızlık indirimi birinci hasarda bir kademe aşağı çekilecek, ikinci hasarda yanacaktır.

 

7. Bu sayfada, belirtilen evraklar dışında, dosya durumuna göre, ek belgeler de tarafınızdan talep edilebilecektir.

Maddi hasarlarda anlaşma sağlanması halinde sürücüler tarafından düzenlenmesi gereken Kaza Tespit Tutanağını indirmek için tıklayınız.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (28.12.2007 Sayı: 2007/ 27) gereği, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, kazanın oluşumu ile ilgili aralarında anlaşma sağlamaları halinde, kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabilmektedirler.

 

Bu uygulamanın kanuni dayanağı, halen yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesi 2. fıkrasında yer alan, “Yalnız maddi hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kişilerin tümü, yetkili ve görevli kişinin gelmesine lüzum görmezlerse, bunu aralarında yazılı olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayrılabilirler. ” hükmüdür.

Ancak, aşağıdaki durumlarda, kaza tespit tutanağı sürücüler tarafından doldurulmayıp, olay yerine yetkili mercilerin (trafik polisi 155, jandarma 156) çağrılması zorunlu tutulmuştur.

 

Aşağıdaki durumlarda polis ya da jandarmaya haber verilmelidir!

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa

 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa

 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa

 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise

 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse

 • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse

 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise

 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

 

Kaza Tutanaklarının Doldurulması ve Değerlendirilmesi

1- Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar, kazanın oluş şeklini, sürücü görüşleri bölümünde kendilerince anlatarak “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutağı’nı imzalarlar.

2- Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

3- İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. Fotokopi ile çoğaltılmış tutanaklarda da asıl imza bulunması gereklidir.

4- Bu şekilde düzenlenen Tutanak Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

5- Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilmeli ve fotoğraflar tutanak ile beraber şirketimize ulaştırılmalıdır.

6- Hak sahipleri karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları Tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

7- Şirketimiz, kaza tutanağını ve varsa fotoğraflarının temininden sonra, en geç 1 iş günü içinde elektronik ortamda TRAMER’ e gönderecektir.

8- Şirketimiz TRAMER’ e kaza tutanakları ve fotoğraflar iletilirken kazanın oluş şekli yorumlanarak, hasarın meydana geliş şekline göre %0, %50 veya %100 oranlarına göre kazadaki sorumluluk değerlendirilip şirket olarak kanaat bildirecektir.

9- TRAMER ortamına kaydedilen tutanak ve fotoğraflar ilgili sigorta şirketlerince, 3 gün içinde değerlendirerek kazanın oluş şekli ile ilgili kusur yorumlarını yapacaklar, 3 gün içerisinde değerlendirilmeyen tutanaklarda talepte bulunan şirketin tespit ettiği kusur durumu kabul edilecektir.

10- İlgili sigorta şirketlerinin kazanın oluşumu ve kusur oranlarının dağılımı konusunda mutabakat sağlamaları halinde, tutanak bu mutabakat üzerinden onaylanır.

11- Kusur tespiti konusunda şirketlerin mutabakat sağlayamaması durumunda TRAMER bünyesinde oluşturulan komisyon kaza tutanaklarını inceleyerek kusur oranlarını %0, %50, %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler.

12- Sigortalılar tutanak incelemesinin hangi aşamada olduğunu www.tramer.org.tr adresinden takip edebilmektedirler.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Trafik Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Şirketimiz tarafından Trafik Sigortası yapılmış bir aracın, kusurlu bulunarak size ya da aracınıza zarar vermesi durumunda, tazminat talebinde bulunabilmek için yapmanız gerekenler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. 01.04.2008 tarihinden itibaren, maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, aralarında anlaşma sağlamaları halinde, aşağıda örneği bulunan kaza tespit tutanağını kendileri düzenleyip, olay yerinden ayrılabileceklerdir.

 

Ancak, anlaşma sağlanamaması durumunda, yetkili mercilere başvurularak, kaza tespit tutanağı ve alkol raporu tanzim ettirilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıdaki durumlarda, kaza tespit tutanağının, kazaya karışan sürücüler tarafından düzenlenmeyip yetkili mercilerin çağrılması zorunludur.

 

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa

 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa

 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa

 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise

 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse

 • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse

 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise

2. Hasar halinde, genel müdürlük ve bölge müdürlüklerimize ihbarda bulunarak, hasar dosyası açtırılıp eksper talep edilmesi gerekmektedir.

 

3. Aracınızda hasar meydana gelmesi halinde, aracı bir servise çekerek, kaza ile ilgili polis tutanağı, varsa ifade tutanakları, her iki araca ait ruhsat, her iki sürücüye ait ehliyet fotokopileri ile alkol raporlarını hazır bulundurmanız gerekmektedir.

4. Şirketimize yapılacak yazılı, sözlü tüm başvurularda ve araç ekspertizlerinde, hak sahiplerinin adres, telefon, e-posta adresi ve banka hesap bilgileri ile IBAN numaralarının şirketimize (info@mapfregenelsigorta.com) ya da görevli ekspere bildirilmesi gerekmektedir.

 

5. Trafik kazası sonucu yaralanmanız halinde, Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi gereğince ilk ve idame tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığından, ilgili kuruma müracaat etmeniz gerekmektedir.

6. Olayda "vefat" meydana gelmesi halinde, kaza ile ilgili tüm evraklara ek olarak, veraset ilamı, nüfus kaydı, gelir belgesi, sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan gelirlere ilişkin belgeleri şirketimize gönderilmelidir.

7. Trafik kazası sonucu, kalıcı maluliyet durumu meydana geldi ise, kaza ile ilgili tüm evraklara ek olarak, kalıcı maluliyet oranını bildirir sağlık kurulu raporu ve gelir belgesini şirketimize gönderilmelidir.

8. Bu sayfada, belirtilen evraklar dışında, dosya durumuna göre, ek belgeler de tarafınızdan talep edilebilecektir.

Trafik kazası vefat ve/veya yaralanma ile sonuçlanmamışsa, maddi hasarlarda anlaşma sağlanması halinde sürücülerce düzenlenecek Kaza Tespit Tutanağını indirmek için tıklayınız.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız.