yat_sigortası2_banner.jpg

Tekne ve Makine Sigortaları ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracına (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz vb.) denizde karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence sağlıyoruz.

Teminatlar:

 • Deniz, ırmak, göllerin veya diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri

 • Yangın, patlama (infilak)

 • Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanılarak yapılan hırsızlık

 • Denize mal atılması

 • Korsanlık

 • Kara taşıtları, rıhtım veya liman düzen veya donanımı ile temas

 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım

 • Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ya da yer değiştirmesi sırasında olan kazalar

 • Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine ya da teknedeki herhangi bir gizli kusur

 • Kaptanın, gemi zabitlerinin, gemi adamlarının ya da kılavuzların ihmali

 • Burada sigortalı olmamaları koşulu ile onarımcılar ya da gemi kiracılarının ihmali

 • Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlarının barataryası

 • Hava taşıtları, helikopter veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düşen şeylerle temas

Tekne ve Makine Sigortası Nedir?

Tekne ve Makine sigortaları, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracının (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz vb.) denizde karşılaşacağı risklere karşı güvence sağlar.