ticari_paket_sigortası_banner.jpg

Büyük işletmelerin üzerindeki riskler de büyük olur biliyoruz. Peki ciddi sonuçlar doğurabilecek bu denli önemli risklerinizi kime emanet ediyorsunuz?

Uluslararası çapta edindiğimiz bilgi ve deneyimimizi kullanarak Ticari Paket Sigortası’nı geliştirdik. Bu ürün ile müşterilerinizden çalışanlarınıza, makinelerinizden elektronik cihazlarınıza kadar değer verdiğiniz tüm taşınır ve taşınmazları ekonomik bir yolla güvence altın alabilirsiniz.

Ticari Paket Sigortası ile siz, çalışanlarınız, müşterileriniz ve çevrenizdekiler artık emin ellerde!

Ana ve Ek Teminatlar:

 • Yangın, yıldırım, infilak

 • Dahili su

 • Duman

 • Fırtına

 • Kar ağırlığı

 • Yer kayması

 • Yakıt sızması

 • Taşıt çarpması

 • Enkaz kaldırma masrafları

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar:

Paket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir.

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

 • Deprem

 • Yangın mali mesuliyet

 • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu

 • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu

 • Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu

 • Sel ve su baskını (seylap)

 • Hırsızlık

 • Cam ve ayna kırılması

 

Aşağıda belirtilen branşlar da, Sigortalı'nın talebi doğrultusunda, poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir.

 • Yangına Bağlı Kar Kaybı

 • Elektronik Cihaz

 • Makine Kırılması

 • İşveren Mali Mesuliyet

 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

 • Taşınan Para

 • Emniyeti Suistimal

 • Ferdi Kaza

Sigorta Bedeli Nedir?

Ticari Paket poliçesinde bahsi geçen Bina Değeri, işyeri binasının aynı dekorasyon ve inşaat kalitesi ile tamamen yeniden inşasına ilişkin maliyettir. İşyerinin satış bedeli bina sigorta bedeli olarak değerlendirilmez.


İşyerimde Meydana Gelen Hasarın Komşumu ya da Kiracı isem Bina Sahibini Etkilemesi Durumunda Ortaya Çıkacak Masrafları Teminat Altına Alabilir miyim?

Ticari Paket ürünümüzü satın alırken Komşu Mali Sorumluluk ya da Kiracı Mali Sorumluluk teminatı da almanız durumunda bu masraflar da poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınabilir.

Ticari Paket Sigortası ile Süper Kobim Sigortası'nın farkı nedir?

Ticari Paket Sigortası ile bedele bakılmaksızın tüm üretim veya depolama tesislerine teminat verilebilmekte olup ayrıca bedeli itibariyle Süper Kobim Sigortası ile teminat altına alınamayan satış yerleri için de üründe teminat verilebilmektedir.