banner-kaskojet_tcm618-407427.jpg

Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgâh ili dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat etmekte ise, “Önemli Notlar” bölümündeki kapsam tabloları doğrultusunda tüm Türkiye’de veya tüm dünyada sağlayacaktır. 


Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet yerine geri gönderilmesi 
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. 


Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Verilecek yardım ilk yardım değil, ikincil yardımdır. 


Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. İşbu teminat tedavi masraflarını kapsamaz. 


Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgâhlarına geri gönderilmesi 
Eğer hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgâhlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir. 
Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir. 


Sigortalı’nın aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması 
Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir: 

 

a) Daimi İkamet Ülkesi’nde hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 5 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami poliçede bildirilen limitlere kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı), 
b) Yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 10 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami poliçede bildirilen limitlere kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı). 

 

Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları 
a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkamet Adresi’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgaha’a dönüşünü organize edecektir. 
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığındamümkündür. 
b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir. 

 

Lehdar’a, Daimi İkamet Ülkesi dışında yaralanması veya hastalığı nedeniyle verilecek tıbbi yardım 
Lehdar’ın, Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Bu hizmet ile ilgili teminat, beher lehdar için poliçede bildirilen limitler ile sınırlıdır. 
Bu kiralık araç, sigortalıya, gitmek istediği yere kadar ulaşması veya daimi ikametgahına dönmesi için verilecektir (Bu teminat sadece binek araçlar için verilmektedir). 


Lehdar’ın, Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması nedeniyle konaklama süresinin uzatılması 
Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, Lehdar’ın Daimi İkamet dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, Lehdar’ın otel veya diğer konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami poliçede bildirilen limitler ile sınırlıdır. 

 

Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli 
Lehdar’ın vefatı halinde Şirket; 
a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri’ne naklini organize edecektir. 
b) Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine veya Daimi İkamet Yeri’ne dönüşünü organize edecektir. 
c) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir. 


Bu teminatla ilgili ödenecek azami miktar Türkiye için poliçede bildirilen limitlere kadar, diğer tüm ülkeler için ise yine poliçede bildirilen limitlere kadar teminat verilmektedir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. 
7 (b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarınıkullanamadığında mümkündür. 


İlaç Gönderilmesi 
Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar’ın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. 


Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması 
Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Lehdarlar’danbirinin Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir. 


Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığındamümkündür. 

 

Acil mesajların iletilmesi 
Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 


*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.