taşınan para sigortası banner.jpg

İşiniz gereği bazen; nakit, çek, senet gibi para ile ölçülebilen kıymetlerinizin personeliniz tarafından taşınması gerekebilir. Bu gibi durumlarda karşılaşılabilecek olumsuz senaryolara ne kadar hazırlıklısınız?

Taşınan Para Sigortası ile artık; bankalara veya diğer işyerlerine taşınan para ve kıymetlerinizi, taşınması esnasında doğabilecek bir çok riske karşı koruma altına alabilirsiniz.

Siz de en yakın acentemize uğrayarak bu ürünümüzle tanışın, rahat bir nefes alın.

Ana Teminatlar:

Taşınan Para Sigortası, işyerleri ile bankalara veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetleri aşağıdaki olaylar sonucu meydana gelebilecek hırsızlık ve yağmalamalara karşı teminat altına alır:

 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak sebebiyle meydana gelecek gasp ve hırsızlık halleri

 • Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucunda meydana gelebilecek zararlar

 • Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar

 • Ayrıca taşınan para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydı ile taşımanın yapıldığı günden sonraki gün saat 19:00'a kadar teminat kapsamındadır.

Teminat Esasları:

Bu teminatın verilebilmesi için aşağıdaki bilgilerin bilinmesi gerekmektedir:

 • Taşımanın yapıldığı bölge

 • Taşımanın ne şekilde yapıldığı

 • Taşımanın ne sıklıkta yapıldığı

 • Taşıyan kişi sayısı

 • Bir seferde taşınan azami nakit ve kıymetli evrak miktarı

 • Yıllık taşınan toplam kıymet

Parayı taşıyan görevlilerin, suistimalleri sonucu oluşabilecek kayıplar Kefalet Sigortaları'nın kapsamına girmekte olup, bu poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Taşınan Para Sigortası yapılan kıymet "unutulma" yoluyla kaybolduğunda tazminat ödemesi yapılır mı?

Hayır. Teminat dahilinde olan haller şunlardır:

 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar

 • Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar

 • Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplar

Bu sigortayı özellikle kimler yaptırmalıdır?

İşyeri ile bankalar arasında para ve kıymetli evrak taşıması yapan tüm kurumlar.

Primin belirlenmesinde hangi unsurlar etkilidir?

 • Paranın taşınma alanı

 • Taşımaların hangi tip araçlarla yapıldığı

 • Taşımanın kaç kişi ile yapıldığı

 • Bir taşımada taşınan değerin azami tutarı ve türü

 • Bir yıl içinde yapılan toplam taşımanın azami tutarı

 • Taşıma esnasında alınan önlemler