tehlikeli_hastalıklar_banner.jpg

Tehlikeli Hastalıkların ne zaman ortaya çıkıp ne kadar süreceğini önceden bilmek malesef mümkün değil. Beklenmedik anda ortaya çıkabilecek bu hastalıkların beraberinde getirdiği olumsuzluklara ise her zaman hazırlıklı olamayabiliyoruz.

Hastalıkla birlikte gelen olumsuzluklara, finansal güçlükler de eklenmesin, kendinizi yalnız hissetmeyin diye, sizler için THS’yi (Tehlikeli Hastalıklar Sigortası) tasarladık.

Gelin THS ile tanışın, zor zmanalarınızda işin madi boyutunu bir tarafa bırakın!

THS kapsamında değerlendirdiğimiz hastalık listesine aşağıda ulaşabilirsiniz:

 • Myokard infarktüsü (Kalp krizi)

 • Kanser

 • Kroner by-pass

 • Böbrek yetmezliği

 • İnme

 • Kalp kapakçığı değiştirilmesi

 • Organ nakilleri

 • Paralizi

 • Körlük

 • İşitme kaybı

 • Multiple skleroz

 • Önemli yanıklar

 • Motor nöron hastalığı

 • Aort hastalıkları cerrahisi

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası nedir? Hangi hastalıkları kapsar?

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası sağlık sigortaları ürün grubumuzun bir üyesidir ve aşağıdaki 14 hastalığı kapsar:

 • Myokard infarktüsü (kalp krizi)

 • Kanser

 • Kroner by-pass

 • Böbrek yetmezliği

 • İnme

 • Kalp kapakçığı değiştirilmesi

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası yaptırabilmek için herhangi yaş sınırı var mıdır?

Tehlikeli Hastalıklar Sigortasına 20 - 65 yaşları arasında girilebilir.

Teminatlardan yararlanabilmek için bir coğrafi sınırlama var mıdır?

Teminatlar tüm dünyada geçerlidir. Poliçe kapsamında bulunan hastalıkların teşhisinin Türkiye dışında herhangi bir ülkede konmuş olması durumunda ise ilgili tarihte tedavinin yapıldığı ülkede bulunduğunuzu belgelemeniz  kaydıyla tazminata hak kazanırsınız.

Tazminat ödemeleri nasıl gerçekleşir?

Tehlikeli Hastalıklar tazminatı Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Tehlikeli Hastalıklar Özel Şartları çerçevesinde ancak doldurmuş olduğunuz ön bilgi formu ve sağlık beyanındaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması halinde ödenebilir. Poliçe teminatı dahilinde bulunan hastalıkların teşhis tarihinden sonra en geç 6 ay içinde tazminat talebinde bulunulması gerekmektedir. Teminat tutarı koroner by-pass ameliyatı tarihinden sonraki ilk 30 günün bitiminde; inme de daimi nörolojik hasarın ispat belgesinin ibraz tarihinden itibaren 30 günün bitiminde; teminat altına alınan diğer hastalıklar ise teşhis tarihinden itibaren geçen 30 günün bitiminde ve yaşıyor olmanız halinde ödenir. Teşhisten sonra bir ay erteleme süresi vardır.

Erteleme süresi nedir?

Erteleme Süresi, poliçede belirlenen sigorta tazminatını hak edebilmeniz için, yakalandığınız tehlikeli hastalığın teşhisinden sonra yaşamanız gereken süre olarak ifade edilebilir. Çünkü erteleme süresi içinde vefatınız halinde, menfaattarlara tazminat ödemesi yapılamamaktadır. Söz konusu erteleme süresi 1 aydır.

Tazminatın ödenebilmesi için hangi belgeler gereklidir?

Tazminatın ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların eksiksiz olarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

 • Poliçenizin aslı

 • Nüfus cüzdanı örneğiniz

 • Doktor raporu ve teşhise baz teşkil eden tetkik sonuçlarınız

 • Tarafımızca belirlenecek hastane veya uzman hekim tarafından yapılacak muayene raporları ve kimi durumlarda tetkik sonuçlarının örnekleri, bant kayıtları, tetkiklerin kendisi vb.

 • Tarafınızdan doldurulacak hastalık bilgi formu

 • Doktorunuz tarafından ve tazminat değerlendirmesi aşamasında gerek duyulursa belirleyeceğimiz hastane veya uzman hekim tarafından doldurulan tıbbi inceleme formunuz

 • Burada belirtilmemiş olsa dahi, tazminat değerlendirmesi sırasında gerek duyulabilecek medikal bilgi ve incelemeleriniz